Голямата Вселена

Обхват на портала

Art Gallery   Привет! Вие отворихте субменю  "Art Gallery"

Тук можете да публикувате графики, анимации по темата в формат  JPG, GIF, както и цялости авторски изложби. Малките графики с размер на голямата страна 140 пиксела, малката страна както се получи. Големите графики с размер на голямата страна 520 пиксела, а малката страна както се получи. Ще ги чакаме на адрес:  uversa@otvaszavas.eu заедно с представяне на автора.

Зараждането

Резерват

ПОПУЛАЦИЯ  '56

МЕСО

ХАЛО

НАГРАДАТА

НОЩТА, В КОЯТО

ДЕЛФИНИТЕ ИЗПЛУВАХА

НАКАЗАНИЕТО

ИЛЮЗИЯТА

ИЗЛИШНИТЕ

ОБРОК

РАЗМИСЪЛ

автор:  Иван Попов

   Тези творби са експозирани в Канада, Япония, Франция, Испания и Латвия. Избрана колекция гостува на дванадесет града в Гърция.

   У нас са показвани в Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Шумен, Разград, Търговище, Велико Търново, София, Дупница, Плевен.

   Те са създавани в периода непосредствено преди демократичните промени в България. Отразяват точно и реалистично този социален момент от историята на страната.

  Иван Попов е дипломиран специалист в областта на фотографията, киното, видеото, печатните и електронни издания. Автор е на множество документални, хроникални и анимационни филми. Експозирал е десетки самостоятелни изложби в страната и чужбина, участвал е в стотици други.

   Организатор е на множество изложби, салони и биеналета на фотографията и цветния диапозитив.

   Фотограф-художник, един от изявените представители на българското сюреалистично фотоизкуство. Член на Съюза на Българските журналисти.

   Специализирал е в продуциране и реализация на печатни и електронни издания, електронни бази данни, интернет сайтове и портали, печатна и мултимедийна реклама, рекламна фотография, видеосистеми, презентиране на фирми, продукти, материали, организиране на конференции, семинари, курсове и др.

                                                                                                                                                                                           ПОРТФОЛИО

Други представени автори и произведения